Fundacja Propagandy Sztuki brała czynny udział w organizacji spotkania promującego książkę Marii Höfer i Andrzeja Zuterka „Przecznica w Górach Izerskich, historia i widokówki”. W wiejskiej świetlicy 30 kwietnia 2013 roku spotkali się mieszkańcy wsi oraz miłośnicy tych stron. Na prezentacje książki przybył również Burmistrz Gminy Mirsk Andrzej Jasiński.