GALERIA Z POLSKO-CZESKICH WARSZTATÓW MALARSKICH „Z GÓRAMI NA SPACERZE…”

Warsztaty 13.09-23.09.2012

Warsztaty 26.09-06.10.2012

ZAPROSZENIE

Zaprasza na wernisaże powarsztatowej wystawy malarstwa. Impreza odbędzie się :

22 września o godzinie 18:00 w siedzibie Fundacji, Przecznica 98

05 października o godzinie 18:00 w siedzibie Fundacji , Prezcznica 98

Polsko- Czeskie warsztaty malarstwa „S horami na prochazce” czyli „Z górami na spacerze”

Fundacja Propagandy Sztuki wraz z czeską Oblastni galerie v Liberci (Galerią Regionalną w Libercu) ogłasza nabór na polsko-czeskie warsztaty malarstwa w Przecznicy:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Europregionu Nysa. Zarządzeniem Burmistrza zwrotną pożyczką projekt wsparła również Gmina Mirsk.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.