WYSTAWY

STUDIO

ARTYKUŁY PRASOWE

KOLEKCJE

MYŚLI

…Osobliwością twórczą jest natura, która umożliwia mi balansowanie na granicy realności i abstrakcji. Natura dostarcza formy ,refleksji, rzeczywistości, którą interpretuję.

Poprzez nasycenie barw, wrażliwość , oraz strukturę powierzchni obraz zaczyna żyć emocjonalnie i osobowo identyfikując się z autorem.

… Wychodząc poza rzeczywistość dotykamy świata wyobraźni, odnajdujemy duszę, uczucia, magię empirycznej podświadomości.

Nie sztuką jest namalować rzeczywistość, lecz osiągnąć napięcie tej sytuacji, poprzez chwile duchowych wzruszeń namalować zapach zapamiętując jedynie wrażenie.

O OBRAZIE I KOLORZE

Obraz jest przestrzenią zamkniętą, wibrującą ścieraniem się świateł,zależnością koloru, faktury, przenikaniem płaszczyzn wzajemnie się dopełniających, aż wreszcie napięciem emocjonalnym drażniącym niepokojąco oko.
Jest dominatem w przestrzeni określającym współzależności płaszczyzn pustych i skaleczonych nicością.
Nie chodzi tu o dominację fizyczną jako płaszczyzny, lecz o epifaniczne dostrzeganie koloru i podporządkowanie otaczających
brył jako współ otaczających elementów obrazu.
Oko ludzkie zwraca szczególną uwagę na kolor lub jego dysonans
zarówno w życiu jak i przede wszystkim przyrodzie, jest to podniecające uczucie wrażliwości człowieka na jasne i niczym niezmącone barwy.
Istnieją obrazy dopełniające napięcia przepełnione szczęśliwością
koloru, zawieszone w przestrzeni oddzielnie współgrają ze sobą tworząc niepowtarzalny smak wzajemnych zależności.